Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kommentar till Brev till Pehr Wilhelm Wargentin 3.8.1764Anledningen till att Chydenius skriver det här brevet, daterat den 3 augusti 1764, är att han två dagar tidigare mottagit ett brev av Kungl. Vetenskapsakademiens sekreterare Pehr Wilhelm Wargentin. Wargentins brev hade innehållit den hedersmedalj Chydenius beviljats i samband med uppsatstävlingen om kärrors förbättrande samt Chydenius och Faggots tryckta tävlingssvar. Tacksamhetsbetygelserna och artigheterna gentemot Faggot som vunnit tävlingen är emellertid kortfattade och lejonparten av brevet består av skarp kritik mot Faggots kärrmodell. Chydenius kritiserar Faggots modell speciellt på de punkter som han ansåg var de mest centrala rönen i hans egen framställning. Chydenius hade framhållit bland annat betydelsen av att lagren gjordes av metall för att minska friktionen, att man skyddade lagerhusen (”trummorna”) från damm och smuts och att den delen av hjulaxeln (”bultarna”) som låg mot hjultrumman skulle smalna av mot ändarna. Utöver detta kritiserar Chydenius Faggot för att denne inte uppmärksammat det motstånd som kärrans tyngd orsakar och för att han framhållit att friktionen står i ett konstant förhållande till hjulaxelns diameter. Slutligen är Chydenius inte alls nöjd över att komma på andra plats i tävlingen; ännu i sin självbiografi 1780 framför han grova anklagelser mot partiskt förfarande i tävlingen.

Chydenius ger också en släng åt den uppsatstävling som Vetenskapsakademien har ordnat om orsakerna till emigrationen och i vilken han också själv deltagit med ett bidrag. Av formuleringarna i Chydenius brev kan man inte sluta sig till huruvida Wargentins brev behandlat detta ämne. I vilket fall som helst förefaller Chydenius vara medveten om det urvattnade slutresultatet i tävlingen, då Vetenskapsakademien inte ville belöna något av de kritiska svaren och ännu mindre publicera dem. Intressant nog meddelar Chydenius att han känner till två av svaren, av vilka det ena är hans eget. Han avslöjar med andra ord inte att det är han själv som är författaren och av allt att döma är Wargentin inte heller medveten om detta.

Till det här brevet bifogade Chydenius sin skrift Theorema Physicum som han uppger sig ha skrivt två år tidigare.

MJ och PH