Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kommentar till Brev till Gjörwell 9.3.1769Det här brevet av Chydenius daterat den 9 mars 1769 är ett svar på ett brev skickat av kunglige bibliotekarien och förläggaren Carl Christoffer Gjörwell. Gjörwells brev har inte bevarats och vi vet inte heller något om Chydenius och Gjörwells tidigare brevväxling. Det är möjligt att Gjörwell i egenskap av publicist och förläggare hade föreslagit för Chydenius att denne skulle skriva något i tryckfrihetsfrågan. Chydenius meddelar att han på grund av den förestående resan till riksdagen inte hinner skriva något och föreslår istället att Gjörwell publicerar tredje utskottets ytterligare betänkande från 1766, som Chydenius enligt egen utsago själv författat.

Chydenius berättar också kort att han enhälligt kallats till de österbottniska kaplanernas riksdagsman, vilket senare visade sig vara mycket omtvistat (se Livet och skrifterna/1765–1776 och Kommentar till Riksdagsfullmakt. Han meddelar också att det politiska klimatet i Österbotten har ändrat så att inte en enda mössa finns bland de valda. På det här sättet framgår det att han själv inte längre understöder detta parti eller anser sig höra till denna gruppering.

MJ och PH