Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Utdrag af riksdags fullmägtigens för prästerskapet i Österbotten, probstens doctor Chydenii til sine committenter afgifne berättelse, om det hufwudsakligaste, som wid riksdagen i Gefle år 1792 blifwit förehaft och beslutat samt redowisning för det honom updragne förtroende; tjenande til uplysning wid historien om berörde riksdag