Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Predikningar Öfver Tio Guds Bud: VI. Predikan

Sjätte budordspredikan, § 4

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

457

§. 4.

Texten, 2 Mos. B. 20:13.

Tu skalt icke dräpa.

 

Vi vilje nu i Herrans Namn i anledning af detta budet betrakta:

 

Säkerheten för vårt lif,

 

Så at vi därvid märke:

1. Hvad Gud til den ändan i detta budet förbjuder.

2. Hvad Han befaller.

Men helga oss nu Herre i tin sanning, ty titt ord är sanning! Amen.

Originaldokument

Originalspråk

457

§. 4.

Texten, 2 Mos. B. 20:13.

Tu skalt icke dräpa.

 

Vi vilje nu i Herrans Namn i anledning af detta budet betrakta:

 

Säkerheten för vårt lif,

 

Så at vi därvid märke:

1. Hvad Gud til den ändan i detta budet förbjuder.

2. Hvad Han befaller.

Men helga oss nu Herre i tin sanning, ty titt ord är sanning! Amen.

Finska

457

§ 4

Teksti: 2. Moos. 20:13

Älä tapa.

 

Nyt tahdomme Herran nimessä tämän käskyn johdosta ottaa tarkasteltavaksi

 

oman henkemme turvaamisen.

 

Siinä panemme merkille:

1) Mitä Herra tämän johdosta kieltää tässä käskyssä.

2) Mitä hän käskee.

Mutta pyhitä Herra nyt meidät sinun totuudessasi, sillä sinun sanasi on totuus! Aamen

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: