Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Predikningar Öfver Tio Guds Bud: I. Predikan

Första budordspredikan, Titelbladet

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

[119]

Predikningar Öfver Tio Guds Bud.

Af Anders Chydenius.

Th. Doct. Prost Och Kyrkoh. I Gamla Carleby.[120]

 

Herre! Tins1 muns Lag är mig täckare2 än mång tusend stycke guld och silfver.3

David.

 

*) Dessa Predikningar erhöllo den större Belöningen af 10 Ducater.


  1. Din
  2. behagligare, vackrare
  3. Tins muns Lag ... guld och silfver.: citat ur Ps 119:72
Originalspråk

[119]

Predikningar Öfver Tio Guds Bud.

Af Anders Chydenius.

Th. Doct. Prost Och Kyrkoh. I Gamla Carleby.[120]

 

Herre! Tins4 muns Lag är mig täckare5 än mång tusend stycke guld och silfver.6

David.

 

*) Dessa Predikningar erhöllo den större Belöningen af 10 Ducater.


  1. Din
  2. behagligare, vackrare
  3. Tins muns Lag ... guld och silfver.: citat ur Ps 119:72

Finska

[119]

Saarnoja kymmenestä käskystä

Anders Chydenius,

Teologian tohtori, rovasti ja Kokkolan kirkkoherra[120]

 

Laki, jonka olet antanut, on minulle kallis, kalliimpi kuin kaikki hopea ja kulta.7

Daavid.

 

*) Nämä saarnat saivat suurimman palkinnon, 10 dukaattia.


  1. Laki, jonka olet ... hopea ja kulta.: Ps. 119:72

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: