Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Giösta kulda

Giösta kulda

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

18

Ordagrann översättning:

 

 

 

Giöstä1 Kulda, Kaunis Kucka,

Gösta kära, vackra blomma,

Ruotzin Rannan Ruhtinainen,

Svenska kustens furste,

Suomen Suurin Sydän Sulha,

Finlands största hjärtebrudgum,

Toiwa2, Tuki Turkulaisten,

Åbobornas hopp och stöd,

Paras Patzas3 Pohjalaisten.

Österbottningarnas bästa stod.

Elos wietä Ewi4 Edull!

Lev ditt liv i största framgång!

Suurna5 Kaswa Suurimmaxi

Må du som stor växa till den största

Cuuluisaxi Cuningaxi6!

Till en berömd kung!

Elos Ehto Ezyköhön7

Må din ålders afton dröja

Ajastaikaa Aiwan Monda8!

Riktigt många år!

Cukoistakon Kauwan Kaunis

Må han länge blomstra, den vackra

Wiheriäinen Waasan9 Wesa!

Vasaättens gröna telning!

Maamme Märät Merkitytkin10

Må vårt lands utmärkta gränser

Lewitköhön Lawiammaxi11!

breda ut sig vidare!

Riemu Runot Räickyköhön12!

Må jubeldikter ljuda!

Sammukohon Surun Sawut!

Må sorgeröken skingras!

Isän alla Ihanimman13

Under den underbara fadern

Maamme Herran Mainittawan.

Vårt lands utmärkta herre.

 

 

Andreas Chydenius, Ostro-Bothn14.

 

 

 

 


 1. Giöstä, sv. Gösta, var ett smeknamn för prins Gustav, sedermera Gustav III. Ä:et i stället för ett a i slutet p.g.a. finskans krav på vokalharmoni.
 2. ev. sättningsfel. Det finns inte belägg för formen toiva för ordet toivo, d.v.s. ”hopp”, på annat håll. Texten har sannolikt satts av en person som inte behärskade finska.
 3. patsas här i betydelsen ”stod”, ”stöttepelare”
 4. Tolkningen av ordet Ewi är osäker. Ev. ett tryckfel. Sannolikt en oböjlig partikel, eftersom ett nomen i motsvarande position i satsen skulle böjas antingen i genitiv eller i adessiv för att kongrugera med ordet etu. Möjligen ordet eri, då versen skulle betyda ”lev ditt liv i största framgång”.
 5. suurena, d.v.s. ”som stor”. Suurna är en essivform som bildats av en gammal konsonantstam.
 6. kuninkaaksi, d.v.s. ”till kung”. Lång vokal betecknades länge med bara en bokstav, vilket också kan ses i verserna 11 och 13.
 7. Elos Ehto Ezyköhön: Formen ezyköhön torde kunna tolkas som ordet etsiköhön; kombinationen ts skrevs vanligtvis med bokstaven z, och att skriva i med y var helt möjligt i skriftspråket vid den tiden, förutsatt att det inte handlar om ett tryckfel. Formen ehto för ordet ehtoo, som betyder ”kväll” eller ”afton”, användes frekvent i det gamla skriftspråket.
 8. Ajastaikaa Aiwan Monda: Ajastaika betyder ”år”; verserna 9–10 är en önskan om ett långt liv, ”må din ålders afton dröja riktigt många år”.
 9. Vasa-ätten
 10. Maamme Märät Merkitytkin: I det mellersta ordet har den långa vokalen sannolikt skrivits med en bokstav, vilket länge var vanligt förekommande i det gamla skriftspråket. Ordet skulle med andra ord vara määrä som betyder ”gräns”.
 11. Levitköhön Laviammaksi!: verserna 13–14 är en önskan om att rikets gränser eller kungens administrativa område skall vidgas, ”må vårt lands utmärkta gränser breda ut sig vidare [under din livstid eller genom dina åtgärder]”.
 12. räikkyä, raikua, d.v.s. ”ljuda starkt” eller ”runga”
 13. Isän alla Ihanimman: Tolkningen av det första ordet, Ijän eller Isän, är osäker. Den för den traditionella finska diktningen typiska parallellismen gör det sannolikt att det skulle handla om genitiv av ordet Isä, d.v.s. ”fader”. Man kan jämföra stället med det i vers 18 förekommande Herran, d.v.s. ”herre”.
 14. lat. Ostrobothniensis, medlem i den österbottniska studentnationen

Originaldokument

Avsnitt

Originalspråk

18

Ordagrann översättning:

 

 

 

Giöstä15 Kulda, Kaunis Kucka,

Gösta kära, vackra blomma,

Ruotzin Rannan Ruhtinainen,

Svenska kustens furste,

Suomen Suurin Sydän Sulha,

Finlands största hjärtebrudgum,

Toiwa16, Tuki Turkulaisten,

Åbobornas hopp och stöd,

Paras Patzas17 Pohjalaisten.

Österbottningarnas bästa stod.

Elos wietä Ewi18 Edull!

Lev ditt liv i största framgång!

Suurna19 Kaswa Suurimmaxi

Må du som stor växa till den största

Cuuluisaxi Cuningaxi20!

Till en berömd kung!

Elos Ehto Ezyköhön21

Må din ålders afton dröja

Ajastaikaa Aiwan Monda22!

Riktigt många år!

Cukoistakon Kauwan Kaunis

Må han länge blomstra, den vackra

Wiheriäinen Waasan23 Wesa!

Vasaättens gröna telning!

Maamme Märät Merkitytkin24

Må vårt lands utmärkta gränser

Lewitköhön Lawiammaxi25!

breda ut sig vidare!

Riemu Runot Räickyköhön26!

Må jubeldikter ljuda!

Sammukohon Surun Sawut!

Må sorgeröken skingras!

Isän alla Ihanimman27

Under den underbara fadern

Maamme Herran Mainittawan.

Vårt lands utmärkta herre.

 

 

Andreas Chydenius, Ostro-Bothn28.

 

 

 

 


 1. Giöstä, sv. Gösta, var ett smeknamn för prins Gustav, sedermera Gustav III. Ä:et i stället för ett a i slutet p.g.a. finskans krav på vokalharmoni.
 2. ev. sättningsfel. Det finns inte belägg för formen toiva för ordet toivo, d.v.s. ”hopp”, på annat håll. Texten har sannolikt satts av en person som inte behärskade finska.
 3. patsas här i betydelsen ”stod”, ”stöttepelare”
 4. Tolkningen av ordet Ewi är osäker. Ev. ett tryckfel. Sannolikt en oböjlig partikel, eftersom ett nomen i motsvarande position i satsen skulle böjas antingen i genitiv eller i adessiv för att kongrugera med ordet etu. Möjligen ordet eri, då versen skulle betyda ”lev ditt liv i största framgång”.
 5. suurena, d.v.s. ”som stor”. Suurna är en essivform som bildats av en gammal konsonantstam.
 6. kuninkaaksi, d.v.s. ”till kung”. Lång vokal betecknades länge med bara en bokstav, vilket också kan ses i verserna 11 och 13.
 7. Elos Ehto Ezyköhön: Formen ezyköhön torde kunna tolkas som ordet etsiköhön; kombinationen ts skrevs vanligtvis med bokstaven z, och att skriva i med y var helt möjligt i skriftspråket vid den tiden, förutsatt att det inte handlar om ett tryckfel. Formen ehto för ordet ehtoo, som betyder ”kväll” eller ”afton”, användes frekvent i det gamla skriftspråket.
 8. Ajastaikaa Aiwan Monda: Ajastaika betyder ”år”; verserna 9–10 är en önskan om ett långt liv, ”må din ålders afton dröja riktigt många år”.
 9. Vasa-ätten
 10. Maamme Märät Merkitytkin: I det mellersta ordet har den långa vokalen sannolikt skrivits med en bokstav, vilket länge var vanligt förekommande i det gamla skriftspråket. Ordet skulle med andra ord vara määrä som betyder ”gräns”.
 11. Levitköhön Laviammaksi!: verserna 13–14 är en önskan om att rikets gränser eller kungens administrativa område skall vidgas, ”må vårt lands utmärkta gränser breda ut sig vidare [under din livstid eller genom dina åtgärder]”.
 12. räikkyä, raikua, d.v.s. ”ljuda starkt” eller ”runga”
 13. Isän alla Ihanimman: Tolkningen av det första ordet, Ijän eller Isän, är osäker. Den för den traditionella finska diktningen typiska parallellismen gör det sannolikt att det skulle handla om genitiv av ordet Isä, d.v.s. ”fader”. Man kan jämföra stället med det i vers 18 förekommande Herran, d.v.s. ”herre”.
 14. lat. Ostrobothniensis, medlem i den österbottniska studentnationen

Finska

18

 

Giöstä29 Kulda, Kaunis Kucka,

Ruotzin Rannan Ruhtinainen,

Suomen Suurin Sydän Sulha30,

Toiwa31, Tuki Turkulaisten,

Paras Patzas32 Pohjalaisten.

Elos wietä Ewi33 Edull!

Suurna Kaswa Suurimmaxi

Cuuluisaxi Cuningaxi!

Elos Ehto Ezyköhön34

Ajastaikaa Aiwan Monda!

Cukoistakon Kauwan Kaunis

Wiheriäinen35 Waasan36 Wesa!

Maamme Märät37 Merkitytkin

Lewitköhön Lawiammaxi!

Riemu Runot Räickyköhön38!

Sammukohon Surun Sawut!

Isän alla Ihanimman

Maamme Herran Mainittawan.

 

 Andreas Chydenius, Ostro-Bothn39.


 1. Prinssi Kustaata, josta sittemmin tuli kuningas Kustaa III, kutsuttiin lempinimellä Giösta (Gösta).
 2. sulho, sulhanen
 3. toivo
 4. patsas on tässä merkityksessä ”tukipilari”
 5. Ewi-sanan tulkinta on epävarma, mahdollisesti tässä on painovirhe. Sana on kuitenkin todennäköisesti jokin taipumaton partikkeli, koska nomini vastaavassa lauseasemassa taipuisi (genetiivissä tai etu-sanan kanssa kongruoiden adessiivissa). Kyseessä voisi olla sana eri, jolloin rivin merkitys olisi ”vietä elämäsi erityisesti/hyvin menestyen”.
 6. etsiköhön
 7. vihreä
 8. Vaasa-suvun
 9. määrät, rajat
 10. räikkyköön, raikukoon
 11. pohjalainen

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: