Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Den nationella vinsten

Den nationella vinsten, Titelbladet

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

[1]

Den Nationnale Winsten,

Wördsamast öfwerlemnad Til Riksens Höglofliga Ständer, Af En Deras Ledamot.

Stockholm, Tryckt hos Directeuren Lars Salvius, 1765.[2]

Imprimatur

N. v. Oelreich.

Originalspråk

[1]

Den Nationnale Winsten,

Wördsamast öfwerlemnad Til Riksens Höglofliga Ständer, Af En Deras Ledamot.

Stockholm, Tryckt hos Directeuren Lars Salvius, 1765.[2]

Imprimatur

N. v. Oelreich.

Finska

[1]

Kansallinen voitto,

jonka on mitä nöyrimmällä kunnioituksella valtakunnan korkea-arvoisille säädyille luovuttanut eräs niiden jäsen.

Painettu Tukholmassa johtaja Lars Salviuksen kirjapainossa 1765.[2]

Painoluvan antanut N. v. Oelreich.

Engelska

[1]

The National Gain

Respectfully presented to

The Honourable Estates of the Realm By one of Their Members

Stockholm, published by Director Lars Salvius, 1765.[2]

Imprimatur Niclas von Oelreich

 

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: