Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Tengström, Johan (Johannes) d.y.

1757–1824, sockenadjunkt och pedagog i Gamlakarleby, senare kyrkoherde och kontraktsprost i Vasa, Anders Chydenius systerson