Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Shevna (Sebna)

förvaltare och minister under kung Hiskias regim enligt Bibeln