Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Schröder, Erik

1727–97, sekreterare för Stockholms borgerskap, sekreterare i ständernas bank