Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kryger, Johan Fredrik

1707–77, ämbetsman vid Kanslikollegium och Manufakturkontoret, ekonomisk skriftställare