Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Knös, Andreas Olofsson

1721–99, domprost i Skara och teologisk skriftställare