Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Bårling (Borling), Jöns

rådman och postmästare i Varberg, borgarståndets riksdagsledamot 1723