Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

1796Medlem av Sällskapet Pro Fide et Christianismo (Stockholm).