Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kärryjen parantaminen

Kärryjen parantaminen, § 15

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 15

Kuluvan vuoden lokakuun 17. päivänä järjestettiin puolueettomien ja rehellisten miesten valvonnassa uusilla kärryillä seuraava koe, sen jälkeen kun §:ssä 4 mainitut kokeet tavallisilla vanhoilla kärryillä samana päivänä toistettiin, ks. kuva Fig. 1.

Viimeksi mainitussa §:ssä kuvatulla tavalla asetetuille laudoille sijoitettiin:

 

Uudet kärryt voitelemattomina.

Tyhjinä ne lähtivät liikkeelle 1 leiviskän 15 markan painolla,

kuorman ollessa 40 leiviskää 2 leiviskän 15 markan painolla,

kuorman ollessa 70 leiviskää 3 leiviskän 5 markan painolla.

 

Tämän jälkeen kärryt voideltiin oliiviöljyllä ja niillä suoritettiin sama koe ja havaittiin niiden lähtevän silloin liikkeelle

tyhjinä kohtaan I sijoitetulla 1 leiviskän 5 markan painolla,

kuorman ollessa 40 leiviskää 2 leiviskän 5 markan painolla,

kuorman ollessa 70 leiviskää 2 leiviskän 15 markan painolla.

 

Kun nämä kokeet sekä vanhoilla että uusilla kärryillä suoritettiin, paikalla ovat kirjoittajan ohella olleet allekirjoittaneet, jotka vakuuttavat niiden tuottaneen tässä esitetyt tulokset.

Kokkolassa 19. marraskuuta 1763.

Herman Johan Reinius   Zachris Hornaeus1

kauppias, Kokkola   apulaiskomissiomaanmittari

 

Tämä vakuutus toimitettiin sinetöitynä.

24

Suvaitkoon siis Kuninkaallinen akatemia ottaa tästä tiedokseen, 1) miten vähän kuvan Fig. 1 kohtaan I sijoitettu paino on kasvanut, vaikka näille kärryille lastatun kuorman paino on kasvanut tuntuvasti; 2) että uudet kärryt saatiin voitelemattomina liikkeelle 15 markkaa pienemmällä painolla kuin tavalliset kärryt voitelemattomina, vaikka viimeksi mainittuihin oli lastattu 40 ja uusiin 70 leiviskää; 3) että uudet kärryt tarvitsivat voideltuina 15 markkaa vähemmän vetovoimaa kuin tavalliset, vaikka näissä oli kuormaa 40 leiviskää, kun uusiin oli lastattu 70.


  1. Zachris Hornaeuksen isä Samuel Hornaeus oli Anders Chydeniuksen äidin veli, joten Zachris Hornaeus ja Anders Chydenius olivat serkuksia.
Alkukieli

§. 15.

Den 17 October innevarande år anstäldes uti ovälduga2 och hederliga mäns öfvervaro följande rön, med den nya kärran, sedan de i 4:de § anförda försök med den gamla och vanliga kärran samma dag blefvo itererade3, se Fig. 1.

På den i sistnämda § beskrefna ställning af bräder sattes.

 

Den nya kärran osmord.

Tom, sattes uti rörelse af 1 lissp. 15 mark. tyngd

Lastad med 40 lissp., af 2. lissp. 15 marker.

med 70 lissp. af 3 lissp. 5 marker.

 

Sedan smordes käran med Bomolja och samma försök anstäldes därmed och fants den

Tom då sättas uti rörelse af 1 lissp. 5 marker uti I

Lastad med 40 lissp. af 2 lisspund 5 marker.

med 70 lissp. af 2 lissp. 15 marker.

 

Vid dessa röns anställande, både med gamla och nya kärran, hafva underteknade med Auctoren varit tilstädes, och intyga dem på här anförda sätt hafva slagit ut.

Gamla Carleby d. 19 November 1763.

Herman Joh. Reinius Zach. Hornæus4

Handlande i G. Carleby Vice Commiss. Landtmät.

Detta intygande insändes försegladt.

24

Häraf behagade altså Kongl. Academien intaga 1:mo uti huru liten mon tyngden vid I Fig. 1 tiltagit, ehuru märkelig tyngd-ökning skedt på denna kärra. 2:do At nya kärran osmord drogs fram med 15 markers mindre vigt än den vanliga osmord, ehuru den sistnämda var lastad med 40, men den nya med 70 lisspund. 3:tio At nya kärran smord äfven drogs fram med 15 markers mindre drag-kraft, än den vanliga, fast denna var smord lastad med 40 lisspund, men den nya med 70.


  1. opartiska, rättvisa
  2. upprepade
  3. Zachris Hornæus, lantmätare. Zachris Hornæus far Samuel Hornæus var Anders Chydenius morbror och Zachris Hornæus och Anders Chydenius således kusiner.

Suomi

§ 15

Kuluvan vuoden lokakuun 17. päivänä järjestettiin puolueettomien ja rehellisten miesten valvonnassa uusilla kärryillä seuraava koe, sen jälkeen kun §:ssä 4 mainitut kokeet tavallisilla vanhoilla kärryillä samana päivänä toistettiin, ks. kuva Fig. 1.

Viimeksi mainitussa §:ssä kuvatulla tavalla asetetuille laudoille sijoitettiin:

 

Uudet kärryt voitelemattomina.

Tyhjinä ne lähtivät liikkeelle 1 leiviskän 15 markan painolla,

kuorman ollessa 40 leiviskää 2 leiviskän 15 markan painolla,

kuorman ollessa 70 leiviskää 3 leiviskän 5 markan painolla.

 

Tämän jälkeen kärryt voideltiin oliiviöljyllä ja niillä suoritettiin sama koe ja havaittiin niiden lähtevän silloin liikkeelle

tyhjinä kohtaan I sijoitetulla 1 leiviskän 5 markan painolla,

kuorman ollessa 40 leiviskää 2 leiviskän 5 markan painolla,

kuorman ollessa 70 leiviskää 2 leiviskän 15 markan painolla.

 

Kun nämä kokeet sekä vanhoilla että uusilla kärryillä suoritettiin, paikalla ovat kirjoittajan ohella olleet allekirjoittaneet, jotka vakuuttavat niiden tuottaneen tässä esitetyt tulokset.

Kokkolassa 19. marraskuuta 1763.

Herman Johan Reinius   Zachris Hornaeus5

kauppias, Kokkola   apulaiskomissiomaanmittari

 

Tämä vakuutus toimitettiin sinetöitynä.

24

Suvaitkoon siis Kuninkaallinen akatemia ottaa tästä tiedokseen, 1) miten vähän kuvan Fig. 1 kohtaan I sijoitettu paino on kasvanut, vaikka näille kärryille lastatun kuorman paino on kasvanut tuntuvasti; 2) että uudet kärryt saatiin voitelemattomina liikkeelle 15 markkaa pienemmällä painolla kuin tavalliset kärryt voitelemattomina, vaikka viimeksi mainittuihin oli lastattu 40 ja uusiin 70 leiviskää; 3) että uudet kärryt tarvitsivat voideltuina 15 markkaa vähemmän vetovoimaa kuin tavalliset, vaikka näissä oli kuormaa 40 leiviskää, kun uusiin oli lastattu 70.


  1. Zachris Hornaeuksen isä Samuel Hornaeus oli Anders Chydeniuksen äidin veli, joten Zachris Hornaeus ja Anders Chydenius olivat serkuksia.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: