Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Katekismussaarnoja: Ensimmäinen saarna

Ensimmäinen katekismussaarna, Otsikkosivu ja painolupa

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

[89]

Saarnoja katekismuksen toisesta pääkappaleesta

Anders Chydenius, teologian tohtori, rovasti ja Kokkolan kirkkoherra

Osa VI, vihko 2

 

Kuninkaallisen majesteetin kaikkein armollisimmalla privilegiolla

Uppsala, M. Swederus, kuninkaallinen akateeminen kirjakauppias 1784.[90]

 

Painatusluvan antanut Uppsalan tuomiokapituli 18.6.1783

Viran puolesta Sven Wijkman Casparsson

Ylimääräinen teologian yliopistonapulainen ja kunnianarvoisen tuomiokapitulin varanotaari

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

[89]

 

Predikningar Öfver Andra Hufvudstycket I Catechesen.

Af Anders Chydenius, Th. Doctor, Prost och Kyrkoherde i Gl. Carleby.

Vol. VI. St. 2.

Med Kongl. Maj:ts Allernådigste Privilegio.

 

Upsala, Hos M. Swederus K. A. B.1 1784.[90]

 

Imprimatur. Upsala Consistorium Ecclesiasticum d. 18 Junii 1783.

Ad mandatum2 Sven Wijkman Casparsson E. O. Th. Adj. o. V. Cons. v. Not.3


  1. K. A. B.: kunglig akademisk bokhandlare
  2. Ad mandatum: lat. enligt uppdrag
  3. E. O. Th. Adj. o. V. Cons. v. Not.: extra ordinarie teologie adjunkt och vice notarie vid högvördiga konsistorium; V. = lat. venerandi, högvördiga

Suomi

[89]

Saarnoja katekismuksen toisesta pääkappaleesta

Anders Chydenius, teologian tohtori, rovasti ja Kokkolan kirkkoherra

Osa VI, vihko 2

 

Kuninkaallisen majesteetin kaikkein armollisimmalla privilegiolla

Uppsala, M. Swederus, kuninkaallinen akateeminen kirjakauppias 1784.[90]

 

Painatusluvan antanut Uppsalan tuomiokapituli 18.6.1783

Viran puolesta Sven Wijkman Casparsson

Ylimääräinen teologian yliopistonapulainen ja kunnianarvoisen tuomiokapitulin varanotaari

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: