Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kärryjen parantaminen, § 14

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

Unfortunately this content isn't available in English
Original language

§. 14.

Sådan är nu den förbättrade kärran, genom hvilken jag trodt Kongl. Academiens påsyfte fullkomligen kunna vinnas.

Jag har ansedt för mindre anständigt, at öfverhopa Kongl. Academien med förslag, som ehuru grundeligen theoretice1 bevista, ingen likväl lagt handen vid, at verkställa. Mig är det en särdeles hugnad, at med litet eftersättande af min tid och egendom, hafva fått tilfälle, at förskaffa mig sjelf et så nyttigt hushålls-redskap, och tillika tjena mina landsmän med en practisk23 uplösning af et problem, som i vår hushållning är af så mycken betydelse.

Det återstår nu, at genom verkeliga rön bevisa, det på denna kärra kan med lika, eller än mindre styrka, framdragas 70 lisspund, än på våra vanliga 40; ty theoretice är det skedt §. 9.


  1. i teorin

Finnish

§ 14

Tällaiset siis ovat parannellut kärryt, joita käyttämällä Kuninkaallisen akatemian asettama tavoite pystytään uskoakseni saavuttamaan täydellisesti.

En ole pitänyt oikein sopivana kuormittaa Kuninkaallista akatemiaa ylen määrin ehdotuksilla, joita kukaan ei ole yrittänyt toteuttaa käytännössä, vaikka ne onkin teoriassa perusteellisesti todistettu päteviksi. Minulla tuottaa erityistä iloa se, että olen käyttämällä hiukan aikaani ja varojani saanut hankituksi käyttööni näin hyödyllisen työvälineen ja voinut samalla palvella maanmiehiäni käytännöllisellä23 ratkaisulla ongelmaan, joka on taloudessamme hyvin merkittävä.

Nyt minun on enää todistettava todellisilla tuloksilla, että näillä kärryillä voidaan vetää 70 leiviskän kuorma samalla tai vähäisemmällä voimalla kuin tavallisilla kärryillämme 40 leiviskää. Teoreettisestihan tämä on toteutettu §:ssä 9.

English

Unfortunately this content isn't available in English

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: